Nuus

 

Versekeringsrisiko's en jou verantwoordelikheid

Nuus >>

Helderberg Insurance Brokers (HiB) beveel aan dat jy jou versekeringsdekking in stand hou deur jou versekeraar te laat weet van wesenlike veranderinge in risiko.

Om te verseker dat jou versekeringsdekking te alle tye geldig is, moet jy jou versekeraar inlig wanneer jou vlak van risiko verander. Om die waarheid te sê, die versekeringsmaatskappy is daarop geregtig om jou hele polis ongeldig te verklaar as jy:

  • hulle nie voorsien van al die besonderhede wat jou risiko beïnvloed nie, of
  • enige besonderhede wat jou risiko beïnvloed, wanvoorstel of weerhou.

Jou risiko kan van tyd tot tyd verander na gelang van omstandighede by jou huis of wat jou voertuig betref. Volgens Johan Potgieter, direkteur van Helderberg Insurance Brokers (HiB), is jy verplig om jou versekeraar in kennis te stel as daar 'n wesenlike verandering in risiko is.

Wat is 'n wesenlike verandering in risiko?

Enige verandering in jou risiko wat 'n invloed het op die voorwaardes waarop die versekeringsmaatskappy die polis met jou aangegaan het, word as 'n wesenlike verandering in risiko beskou.

Wesenlike veranderinge

Santam gee die volgende voorbeelde wat WEL 'n wesenlike verandering in risiko voorstel:

  • As jy jou versekerde passasiersvoertuig omskakel na 'n renvoertuig, is daar 'n wesenlik hoër risiko verbonde aan die voertuig. Sou jy uit die staanspoor 'n renvoertuig verseker het, sou jy meer betaal het as in die geval van 'n passasiersvoertuig. 'n Ander voorbeeld sou wees as jy jou voertuig vir privaat gebruik verseker het en dit later vir sakedoeleindes begin gebruik. Jy moet hierdie feit aan die versekeraar verklaar en jou dekking sal teen 'n hoër premie na sakegebruik aangepas word.
  • As jy enige van die sekuriteitsmaatreëls by jou huis verander of verwyder (bv. diefwering, grensmure, alarmstelsels), verhoog jou vlak van risiko wesenlik en jou versekeraar moet daarvan in kennis gestel word.
  • Veranderings aan jou huis wat die eksterne struktuur wysig, bv. dakteëls, vensterrame, deure en verbouings/aanbouings, asook groot interne opknappings wat noodsaak dat jy tydelik moet uittrek, verteenwoordig 'n wesenlike toename in risiko aangesien dit sekuriteit in gevaar stel of die waarskynlikheid van storm-, hael- of oorstromingskade verhoog.
  • As jy besluit om 'n onderneming van die huis af te bedryf of jou kantoor na jou privaat woning te verskuif, verander die risiko van 'n residensiële risiko na 'n kommersiële risiko en dit sal bes moontlik jou versekeringsdekking ongeldig maak.

Nie-wesenlike veranderinge

Die volgende voorbeelde stel NIE 'n wesenlike verandering in risiko voor nie:

  • Verbouings of onderhoudswerk binne die huis, soos teël-, loodgieter- of verfwerk waarvan die omvang beteken dat jy nie uit hoef te trek terwyl die werk gedoen word nie, word nie beskou as 'n wesenlike invloed op jou risiko nie.
  • Wanneer jou huis in die teenwoordigheid van 'n eiendomsagent op skou gaan, word die risikovlak wel verhoog, aangesien vreemdelinge deur jou huis sal loop. Hierdie risiko word egter nie as wesenlik beskou nie, want dit is tydelik en beïnvloed nie die voorwaardes van die versekeringspolis nie.

Alhoewel jy nie jou versekeraar van nie-wesenlike veranderinge in kennis hoef te stel nie, is dit belangrik om te onthou dat dit jou plig as die versekerde is om alle moontlike maatreëls te tref om risiko te verminder.

Wat gebeur as ek my versekeraar van 'n verandering in risiko in kennis stel?

Sou daar enige wesenlike verandering in die risiko wees, sal die versekeraar waarskynlik die dekking en premie vanaf die datum van die verandering aanpas. As jy egter versuim om jou versekeraar van enige wesenlike verandering in die risiko in kennis te stel, is hulle daarop geregtig om die polis ongeldig te verklaar of enige eis wat ná die verandering in risiko ingedien word, te weier.

Onseker of jou risiko wesenlik verander het?

Dit kan soms moeilik wees om veranderinge in risiko te bepaal. As jy onseker is oor hoe jou risiko verander het, kontak Helderberg Insurance Brokers (HiB) vir raad en bystand. Ons sal jou verandering in risiko kan evalueer en ook, indien nodig, die versekeraar namens jou in kennis stel. Ons is daartoe verbind om te sorg dat ons kliënte te alle tye behoorlik gedek is.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo