Nuus argief

 

Trust verwelkom nuwe direkteur

Nuus argief >>

Met amper 30 jaar se praktiese ondervinding in die trustbedryf is dit net gepas dat Linda van Greuning nou as direkteur van HGG Trust aangestel is. Linda sal hand aan hand met die ander HGG Trust-direkteur, Hendrik Gerryts, saamwerk.

"Hierdie aanstelling maak my trots en opgewonde, en ek sien uit daarna om voort te gaan om ondernemings en individue te ondersteun en raad te gee oor trusts, testamente, boedelbeplanning en boedeladministrasie," sê Linda.

"Ek heet Linda welkom as direkteur van HGG Trust. Ek glo dit was 'n uitstekende besluit, inaggenome haar uitgebreide ondervinding en bestaande verhouding met ons kliënte," sê Hendrik.

HGG Trust verskaf die volgende trustdienste aan ondernemings en individue:

Trusts
HGG Trust kan help met die oprig en registrasie van inter vivos-trusts. Wanneer HGG Trust as die onverbonde trustee van 'n trust optree, sal ons met die samewerking van die ander trustees sorg vir die statutêre nakoming en die administratiewe aspekte wat die bestuur van 'n trust inhou.

Testamente
Een van die belangrikste dokumente wat jy teken, is 'n testament. Daarom is dit uiters belangrik dat dit deur ervare kundiges opgestel word sodat jy die gemoedsrus kan hê dat jou geliefdes en afhanklikes versorg sal wees wanneer jy nie meer daar is nie.

Boedelbereddering
Wat betref die bereddering van jou boedel, bied HGG Trust professionele en ervare dienste om jou boedel te administreer en beredder en dit uiteindelik so spoedig as moontlik af te handel. Hendrik Gerryts of Linda van Greuning tree as eksekuteur of die gevolmagtide verteenwoordiger van jou boedel op.

Boedelbeplanning
Voordat 'n testament opgestel of 'n trust opgerig word, is dit aangewese om behoorlike boedelbeplanning te doen. Hierdeur kan vasgestel word of jou boedel 'n kontanttekort sal hê.

Kliek hier vir meer inligting oor HGG Trust se dienste of kontak Linda by 021 851 2778 of linda@hggroep.co.za.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo