Nuus argief

 

Sluit aan by HGG se dinamiese span

Nuus argief >>

Sluit aan by HGG se dinamiese span

Die HGG Finansiële Groep brei voortdurend uit en ons soek nou talentvolle nuwe spanlede wat by ons wil aansluit. Ons het die volgende werksgeleenthede by ons kantore in Somerset-Wes en die Paarl:

HGG Somerset-Wes

-    SAIPA eerstejaar- of tweedejaar-rekenmeestersklerk
Aansoekers moet by SAIPA geregistreer wees of beplan om dit binnekort te doen. Sluit asseblief jou CV (nie meer as drie bladsye nie), graad 12-sertifikaat en ’n afskrif van jou universiteitsprestasierekord by jou aansoek in. Gebruik die onderwerpreël “SAIPA Accounting Clerk: Somerset West” wanneer jy aansoek doen.

HGG Welvaart: Paarl

-    Ondersteuningsadministrateur (finansieel)

Vir hierdie pos soek ons ’n kandidaat wat vriendelik en meelewend is en oor uitstekende mensvaardighede beskik. Jy moet vlot in Engels en Afrikaans wees, moet ‘n netjiese voorkoms  asook ‘n goed georganiseerde en gestruktureerde benadering hê. Sterk administratiewe vaardighede word vereis en jy moet ’n spanspeler wees wat goed met ander kan saamwerk.

Kennis van die administrasie van mediese fondse en mediesefondseise, beleggings en lewenspolisse word verlang. Kennis van Discovery, Momentum, Investec, Sanlam, Ou Mutual, Stratum, Sirago, Liberty en Allan Gray sal tot jou voordeel wees.

Hierdie pos behels die volgende:
- Volledige administratiewe ondersteuning vir finansiële konsultante, makelaars en finansiële beplanners,
- Voorbereiding en indiening van alle nuwe aansoeke,
- Korrespondensie met kliënte en bywerk van nuwe aansoeke,
- Indiening van mediesefondseise en die opvolg daarvan.

Die minimum vereistes vir hierdie pos is as volg:
- Ten volle rekenaargeletterd wees,
- Moet minstens 35-40 wpm kan tik,
- Vorige ondervinding in die finansiële sektor strek tot jou voordeel,
- Formele administratiewe of gelykstaande sertifikaat,
- Moet oor eie vervoer en ’n geldige bestuurslisensie beskik.

Doen aansoek deur jou CV (nie langer as drie bladsye nie) en ’n afskrif van jou graad 12-sertifikaat en ander formele sertifikate wat jy verwerf het, per e-pos aan te stuur. Gebruik die ontwerpreël “Support Administrator: Financial” wanneer jy aansoek doen.

-    Welvaartbestuurder (Paarl en gebiede rondom Kaapstad)

Ons benodig die kundigheid van ’n welvaartbestuurder wat professionele finansiële advies aan ’n bestaande groep kliënte sal verskaf. Jy sal ook uitstekende kliëntediens moet lewer; kliënteverhoudings versterk en die huidige kliëntedatabasis laat groei en ontwikkel; ’n balans tussen lewens- en beleggingsbesigheid handhaaf, en op die bou van langtermynadviesfooie fokus.

Omvattende produkopleiding asook die Groep se jongste bemarkingsmateriaal en ook ondersteuning binne die Groep sal verskaf word. Nuwe produkontwikkelings en ’n bestaande kliëntedatabasis sal beskikbaar gestel word, asook toegang tot baie sterk administratiewe ondersteuning en prosesse.

Vir hierdie pos moet kandidate oor die volgende eienskappe beskik:
-    Die vermoë om onafhanklik en selfgedissiplineerd te werk,
-    Die gebruik van eie inisiatief en die vermoë om nuwe besigheid op ’n kreatiewe wyse te genereer,
-    Die vermoë om gespanne situasies te hanteer asook goeie tydsbestuur,
-    Op hoogte wees van die jongste marktendense en mededingers in die bedryf,
Resultaatgedrewe en ‘n raakvatter,
-    Eerlik en eties wees en die vermoë hê om by kliënte se behoeftes en vereistes te kan aanpas.

Die minimum vereistes is as volg:
- Al die vereiste FAIS-kwalifikasies en ’n skoon nakomingsrekord,
- Minimum ondervinding van ten minste van vyf jaar,
- Goeie kennis van lewens- en beleggingsbesigheid,
- Ten volle rekenaargeletterd wees met eie skootrekenaar,
- Geldige Suid-Afrikaanse bestuurslisensie en eie betroubare voertuig.

Doen aansoek deur jou gedetailleerde CV (nie langer as vyf bladsye  nie) en afskrifte van jou FAIS-kwalifikasies en die hoogste NQF-vlak wat jy behaal het (nie minder as vlak 5 nie) per e-pos te stuur. Gebruik die ontwerpreël “Wealth Manager” wanneer jy aansoek doen.

Hoe om aansoek te doen
Om vir enige van die bostaande poste aansoek doen, moet jy die volgende stuur na naomi@hggroep.co.za:
-    Jou CV,
-    Afskrif van jou toepaslike graad, sertifikaat of kwalifikasies,
-    Sertifikaat van registrasie by SAIPA (indien toepaslik).
 

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo