Nuus argief

 

Laat die papierwerk aan ons oor

Nuus argief >>

'n Groot deel daarvan om 'n mens se eie onderneming te hê, beteken die invul van 'n nimmereindigende stroom papierwerk, wat verskeie verslae, vorms en handleidings insluit. Die sperdatum vir die indiening van twee van hierdie items – PAIA-handleidings en EE-verslae – lê voor die deur.

Laat HGG Professionele Rekenmeesters hierdie twee verslae namens jou behartig. Jy kan verseker wees dat ons hierdie taak met professionalisme en doeltreffendheid sal afhandel sodat jy op jou kernbesigheidsaktiwiteite kan konsentreer.

PAIA-handleidings

Die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA) is in 2000 uitgevaardig. Hierdie wetgewing handel oor vryheid van inligting, en gee burgers toegang tot inligting wat deur die staat en private liggame gehou word en wat vir die uitoefening en beskerming van enige regte verlang word. Die Wet word deur die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (SAMRK) afgedwing.

Ingevolge artikel 51 van die PAIA moet alle private liggame 'n artikel 51-handleiding opstel en dit teen 31 Desember 2015 aan die SAMRK voorlê.

Daarbenewens moet handleidings wat reeds aan die SAMRK voorgelê is, op 'n jaarlikse grondslag bygewerk word, sou enige veranderinge plaasgevind het. Dit bly egter steeds die verantwoordelikheid van die sake-eienaar om veranderinge aan te bring of te versoek. Veranderinge sal nie by verstek gemaak word nie.

EE-verslagdoening

Die doel van gereelde verslagdoening oor billike indiensneming (EE) is om gelyke geleenthede en regverdige behandeling met indiensneming te bevorder deur die uitskakeling van onregverdige diskriminasie, en om maatreëls vir regstellende aksie in werking te stel om benadeling met indiensneming reg te stel.

Verslagdoening oor EE is verpligtend vir werkgewers wat 50 of meer werknemers het EN vir diegene met minder as 50 werknemers maar wat 'n jaarlikse omset het wat hoër is as die drumpels wat hieronder vir elke industrie gespesifiseer word:

 • Landbou – R6m
 • Mynwese en steengroefwerk – R22,5m
 • Vervaardiging – R30m
 • Elektrisiteit, gas en water – R30m
 • Konstruksiewese – R15m
 • Kleinhandel, motorhandel en hersteldienste – R45m
 • Groothandel, kommersiële agente en verwante dienste – R75m
 • Spyseniering, akkommodasie en ander handel – R15m
 • Vervoer, berging en kommunikasie – R30m
 • Finansies en besigheidsdienste – R30m
 • Gemeenskaps-, spesiale en persoonlike dienste – R15m

Die sperdatum vir die indiening van EE-verslae vir die huidige assesseringsjaar is 15 Januarie 2016.

Die departement van arbeid raak toenemend waaksaam in die monitering van hierdie verslae en vereis dat maatskappye tasbare bewyse lewer van hul pogings om billike indiensneming te dryf.

Skakel gerus vir HGG Professionele Rekenmeesters by ons kantore in Somerset-Wes, Durbanville of Paarl vir ondersteuning met PAIA-handleidings en EE-verslagdoening.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo