Nuus argief

 

Kry jou B-BBEE-sertifikate in orde

Nuus argief >>

Laat HGG BEEadvised jou help om jou B-BBEE-sertifikate te kry voor die nuwe, strenger vereistes in werking tree.

Op 1 Mei 2015 tree 'n belangrike verandering in B-BBEE-vereistes in. Soos deur die minister van handel en nywerheid, Rob Davies, aangekondig, loop die oorgangstydperk vir die gewysigde kodes van goeie praktyk vir B-BBEE op 30 April 2015 ten einde. Dit beteken enige B-BBEE-sertifikaat wat vanaf 1 Mei 2015 uitgereik word, moet volgens die gewysigde B-BBEE-kodes uitgereik word.

Met die nuwe kodes word prioriteitselemente en die subminimum- en kortingsbeginsel ingestel, wat 'n verswakking in die B-BBEE-status van vele maatskappye tot gevolg sal hê. Onder die nuwe kodes verander die beskrywing van die verskillende sakekategorieë soos volg:

  1. EME's – Vrygestelde mikro-ondernemings (exempted micro-enterprises) (entiteite met 'n omset van minder as R10 m) voldoen outomaties aan die BEE-vereistes met 'n vlak 4-status en 'n BEE-bestedingserkenning van 100%.
  2. QSE's – Kwalifiserende klein ondernemings (qualifying small enterprises) (entiteite met 'n omset van meer as R10 m, maar minder as R50 m) met:
    1. 'n swart eienaarskap van ten minste 51% kwalifiseer outomaties vir vlak 1- of 2-status, afhangende van die persentasie van swart eienaarskap.
    2. 'n swart eienaarskap van minder as 51% is onderworpe aan meting en moet aan die vereistes van die nuwe kodes voldoen.
  3. GENERIC's (entiteite met 'n omset van meer as R50 m) moet gemeet word, ongeag die swart eienaarskap.

Wat beteken dit alles vir my maatskappy?

"In 'n neutedop beteken dit dat daar met die gewysigde B-BBEE-kodes strenger vereistes ingestel word, met die gevolg dat die nakomingsvlakke van talle ondernemings wie se sertifikate vanaf 1 Mei 2015 uitgereik sal word, waarskynlik daaronder gaan ly. Hou ook in gedagte dat 'n afname in B-BBEE-punte en nakomingsvlakke jou onderneming se aantrekkingskrag verminder wat databasis- en tenderkeuring betref, aangesien verskaffers neig om voorkeur te gee aan diensverskaffers wat waarde tot hul eie BEE-telkaart toevoeg," sê Hennie Uys, direkteur van HGG BEEadvised.

Volgens Andries Coetsee, HGG BEEadvised-direkteur, moet jy sommer vandag nog vir HGG BEEadvised kontak as die B-BBEE-status van jou onderneming nog geverifieer moet word. "Ons kan 'n ontleding doen om jou huidige nakoming van die B-BBEE-kodes te bepaal en op grond daarvan voorstelle doen oor hoe om te verseker dat jy aan al die toepaslike wetgewing voldoen. As jy ons so gou as moontlik van al die vereiste dokumentasie kan voorsien, sal ons ons bes doen om jou verifikasie af te handel en jou sertifikaat voor die sperdatum van 30 April 2015 uit te reik. Dit sal jou onderneming tot groot voordeel strek wat jou B-BBEE-status betref, en jou ook tyd gee om 'n strategie uit te werk oor hoe om aan die nuwe kodes te voldoen."

Kontak ons vandag nog deur 082 892 3843 of 082 969 6596 te bel of stuur 'n e-pos na hennie@hggroep.co.za of andries@hggroep.co.za.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo