Nuus

 

Kom ons praat oor belasting

Nuus >>

Welkom by 2018. Dit is ’n splinternuwe jaar, wat beteken ’n nuwe belastingjaar lê ook voor die deur. HGG Professionele Rekenmeesters gaan gou saam met jou deur die vernaamste belastingvereistes vir 2018 wat jou kan raak:

EERSTE DINGE EERSTE ...
Opgawes vir voorlopige belasting

Maak seker jy dien jou voorlopige belastingopgawe teen die einde van hierdie maand by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) in. Betalers van voorlopige belasting moet hul eFiling-opgawes vir die 2016/2017-aanslagjaar teen 31 Januarie 2018 indien.
 
LATER VANJAAR …
Persoonlike inkomstebelasting

Moenie van vanjaar se belastingopgawe vergeet nie. Die 2017/2018-aanslagtydperk duur van 1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018, met die volgende seisoen vir die indiening van belasting wat op 1 Julie 2018 open. Vanaf hierdie datum kan jy jou persoonlike inkomstebelastingopgawe indien, wat gewoonlik elke jaar teen die einde van September (by ’n SAID-tak) of November (via eFiling) ingedien moet wees.

SAKEBELASTING
Kleiner besighede

Baie kleiner besighede kwalifiseer vir belastingverligting via omsetbelasting of belasting op kleinbesigheidskorporasies (SBC).

  • Omsetbelasting is beskikbaar aan mikrobesighede (dié met ’n jaarlikse omset van R1 miljoen of minder). Dit word op omset eerder as inkomste gehef, en vervang BTW, voorlopige belasting, inkomstebelasting, kapitaalwinsbelasting, sekondêre belasting op maatskappye (STC) en belasting op dividende.
  • SBC-belasting is van toepassing op kleiner besighede met ’n jaarlikse inkomste van minder as R20 miljoen (en ’n paar ander kriteria). Dit bied progressiewe belastingkoerse en maak voorsiening vir aftrekkings. Goeie nuus is dat die SBC-kategorieë vir boekjare wat op enige datum tussen 1 April 2017 en 31 Maart 2018 ten einde loop, effens vanaf die vorige jaar aangepas is om vir inflasie voorsiening te maak.

Groter besighede
Groter besighede moet vir korporatiewe inkomstebelasting (CIT) registreer en ’n inkomsteopgawe binne 12 maande na die einde van jou boekjaar indien. Groot besighede moet ook elke ses maande voorlopige belastingopgawes indien.

Belasting op toegevoegde waarde (BTW)
As die inkomste wat jou besighede gegenereer het, op enige tydperk van 12 agtereenvolgende maande R1 miljoen oorskry het of waarskynlik gaan oorskry, moet jy vir BTW registreer. Hierna moet jy elke maand jou BTW per hand of elektronies by SAID indien.

Daarbenewens kan enige besigheid kies om vrywillig vir BTW te registreer, met dien verstande dat die inkomste wat oor die afgelope 12 maande verdien is, meer as R50 000 beloop.

Werknemersbelasting
As ’n werkgewer moet jy binne 21 sakedae nadat jy ‘n werkgewer geword het, by SAID vir lopendebetaalstelsel-belasting (LBS) registreer, tensy geeneen van jou werknemers normale belasting moet betaal nie. As jy verwag dat die totale bedrag van jou werknemers se salarisse oor die volgende 12 maande R500 000 gaan oorskry, moet jy ook die vaardigheidsontwikkelingsheffing (SDL) betaal. ’n Werkgewer wat by SAID vir LBS en/of SDL moet registreer, moet ook registreer vir bydraes tot die werkloosheidsversekeringsfonds (WVF). HGG Professionele Rekenmeesters kan jou met bydraes vir LBS, SDL en WVF help.

WAT IS NUUT?
Belasting op suikerdrankies

SAID vorder vanaf 1 April 2018 ’n suikerheffing oftewel “Sugary Beverages Levy” (SBL) in. Die heffing is vasgestel op 2,1 sent per gram van die suikerinhoud wat 4 gram per 100 ml oorskry, wat beteken die eerste 4 gram per 100 ml is heffingsvry.

HULP NODIG?
Ons verstaan dat al die belastingtaal ’n mens kan dronkslaan, en dus is ons hier om te help. Stuur asseblief ’n e-pos aan Petro Hartman (Somerset-Wes), Leras Uys (Paarl) of Gunter Droste (Durbanville) vir hulp. Of anders kan jy ons by (021) 851 2778 bel. Ons sal jou help om jou belasting baas te raak.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo