Nuus

 

Jou gids tot B-BBEE deur HGG BEEadvised

Posted by Administrator (hgg17admin) on May 31 2017
Nuus >>

'n Bywerking van die Kodes van Goeie Praktyk vir breëbasis swart ekonomiese bemagtiging (B-BBEE) het op 1 Mei 2015 in werking getree. Die wysiging van die kodes het 'n aansienlike uitwerking op die B-BBEE-nakomingsvlakke van Suid-Afrikaanse maatskappye gehad. Breëbasis bemagtiging het voorheen sewe elemente behels, naamlik eienaarskap, bestuursbeheer, gelyke indiensneming, vaardigheidsontwikkeling, voorkeurverkryging, ondernemingsontwikkeling en sosio-ekonomiese ontwikkeling. Die gewysigde Kodes van Goeie Praktyk bevat nou vyf elemente, naamlik eienaarskap, bestuursbeheer, vaardigheidsontwikkeling, ondernemings- en verskaffersontwikkeling en sosio-ekonomiese ontwikkeling.

"Indien jy sedert die bywerking nog nie jou B-BBEE-status hersien het nie, is dit uiters belangrik dat jy jou nakoming volgens die hersiening evalueer en stappe doen om weer op jou vorige vlak van nakoming te kom," sê HGG Finansiële Groep hoof- uitvoerende beampte, Hendrik Gerryts.

Belangrikste elemente

Benewens die B-BBEE-elemente wat verander het, identifiseer die gewysigde kodes ook die belangrikste elemente waarop maatskappye behoort te fokus, naamlik eienaarskap, vaardigheidsontwikkeling, en ondernemings- en verskaffersontwikkeling. Maatskappye moet 'n sub-minimum van 40% van hierdie belangrike elemente nakom om te verhoed dat hul B-BBEE-gradering outomaties met een vlak verlaag. "Daar word van 'n kwalifiserende klein onderneming (QSE) verwag om as 'n verpligte element aan eienaarskap te voldoen, plus vaardigheidsontwikkeling óf ondernemings- en verskaffersontwikkeling," verduidelik Hendrik.

Ander veranderinge in die Kodes van Goeie Praktyk sluit die volgende in:

  • Swart vroue het nou hul eie, afsonderlike metingsaanwysers.
  • Vaardigheidsontwikkeling neem nou die opleiding van werknemers in ag, asook werkloses wat na voltooiing van hul opleiding indiensneembaar sal wees.
  • Verkryging word swaar geweeg vir verkryging by ondernemings in swart besit, in teenstelling met die hoogste gegradeerde ondernemings.
  • Bydraes tot sosio-ekonomiese ontwikkeling fokus nou slegs op ondersteuning wat inkomstegenererende aktiwiteite in die hande van begunstigdes moontlik maak.
  • Die konsep van die "bemagtiging van verskaffers" is ingestel. Vrygestelde mikro-ondernemings (EME's) en nuwe ondernemings (entiteite wat minder as 'n jaar in bedryf is) kwalifiseer outomaties vir "bemagtiging van verskaffers".

Wat is QSE's en EME's?

  • Volgens die gewysigde Kodes van Goeie Praktyk is 'n kwalifiserende klein onderneming (QSE) 'n onderneming met 'n jaarlikse omset van tussen R10 miljoen en R50 miljoen.
  • 'n Vrygestelde mikro-onderneming (EME) is 'n onderneming met 'n jaarlikse omset van minder as R10 miljoen.

"Die terminologie wat met B-BBEE-nakoming verband hou kan skrikwekkend klink, maar HGG BEEadvised sal jou help om dit alles te verstaan. Skakel ons asseblief vir hulp met die evaluering van jou nakomingsvlak. Ons het die nodige kundigheid wat sal toesien dat jy aan die Kodes van Goeie Praktyk voldoen en dat jou B-BBEE-vlak verbeter," sluit Hendrik af.

Tree in verbinding

Skakel Hendrik Gerryts by (021) 851 2778 of e-pos hendrik@hggroep.co.za.

Last changed: May 31 2017 at 3:42 PM

Back

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo