Nuus

 

Jongste nuus oor B-BBEE waarvan jy moet weet

Nuus >>

Die Minister van Handel en Nywerheid, Rob Davies, het in Desember 2017 wysigings aan die B-BBEE-kodes vir die konstruksie-, landbou- en finansiële sektor aangekondig. Hier is ’n bondige oorsig van ’n paar van die jongste verwikkelinge verskaf deur HGG BEEadvised:

Konstruksiesektor

Die gewysigde B-BBEE-kodes vir die konstruksiesektor het ten doel om “die kapasiteit van swart kontrakteurs, swart professionele persone, nywerheidswerkers en die gemeenskap te versterk en om die produktiwiteit van die sektor te verhoog om aan globale beste praktyke te voldoen”.

“Die gewysigde kodes – wat vir die eerste keer sedert 2009 bygewerk is – sluit prioriteitselemente in, naamlik eienaarskap, vaardigheidsontwikkeling en voorkeurverkryging en verskafferontwikkeling,” sê Hendrik Gerryts, direkteur van HGG BEEadvised. ’n 40%-subminimum word vir al die elemente vereis. Maatskappye in die konstruksiesektor staar die moontlikheid in die gesig dat hulle gediskonteer (afgegradeer) sal word omdat hulle nie aan hierdie prioriteitselemente voldoen nie.

Daar word ook van konstruksiemaatskappye verwag om die dienste van kwalifiserende klein (QSE’s) ondernemings en vrygestelde mikro-ondernemings (EME’s) te gebruik om die groei van kleinsake aan te moedig.

Landbousektor

Die gewysigde kodes vir die landbousektor het ten doel om “billike toegang tot en deelname aan die landbousektor te bevorder; inklusiewe eienaarskap van grond en ondernemings te verseker; en om die volle entrepreneuriese potensiaal in die sektor te ontsluit”.

Die prioriteitselemente vir hierdie sektor is eienaarskap, vaardigheidsontwikkeling en onderneming- en verskafferontwikkeling. ’n Subminimum van 40% word vir elk van hierdie elemente vereis.

Die klem word geplaas op nuwe ondernemings, werkskepping, grondhervorming en lokalisering van goedere en dienste wat nie tans in Suid-Afrika geproduseer word nie.

Finansiële sektor

Die nuwe kode vir die finansiëledienstesektor bevorder “’n getransformeerde, lewendige en globaal mededingende finansiële sektor wat die demografie van Suid-Afrika weerspieël”. Die prioriteitselemente vir die finansiële sektor is eienaarskap, vaardigheidsontwikkeling, onderneming- en verskafferontwikkeling, en bemagtigingsfinansiering. ’n 40%-subminimum word vir elk van hierdie elemente vereis.

“Twee unieke elemente bestaan op die telkaart van die finansiëledienstesektor, bo en behalwe die vyf elemente in die Kode van Goeie Praktyk. Dit is bemagtigingsfinansiering en toegang tot finansiële dienste,” sê Hendrik.

Bemagtigingsfinansiering verwys na die voorsiening van bekostigbare behuising, finansiering van klein, medium- en mikro-ondernemings (KMMO’s) en landbou-aktiwiteite in swart besit. Toegang tot finansiële dienste word omskryf as die verskaffing van inklusiewe banksake, toegang tot bekostigbare en verstaanbare langtermynversekering vir risikodekking, en toegang tot bekostigbare en verstaanbare korttermynversekering vir risikodekking.

Wil jy meer te wete kom oor hoe die gewysigde kodes jou besigheid raak?

HGG BEEadvised kan jou help om die veranderinge in B-BBEE in jou sektor te verstaan. Kontak vandag HGG BEEadvised by (021) 851 2778 of stuur e-pos aan hendrik@hggroep.co.za

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo