Nuus argief

 

Is jou versekering brandbestand?

Nuus argief >>

Januarie en Februarie is die warmste en droogste maande van die jaar in die Wes-Kaap, met wegholbrande 'n groot kopseer. Ons bevind ons op die oomblik reg in die middel van die brandseisoen, met brande wat kort-kort op die berge, plase en woongebiede rondom ons uitbreek.

Helderberg Insurance Brokers (HIB) raai al sy kliënte aan om seker te maak hulle is voldoende verseker in die geval van 'n brand. Aangesien ons kliënteportefeulje beide persoonlike en kommersiële kliënte insluit, verskaf ons hieronder inligting oor elk van die verskillende soorte brandversekeringsdekking.

GEBOUE

  • Persoonlike en kommersiële versekering: Die versekerde bedrag moet genoeg wees om al die volgende items te dek: Die vervangingswaarde of koste van die herbou van die gebou (BTW ingesluit); vaste toebehore ("fixtures and fittings") soos lugverkoelingseenhede, satellietskottels, ens.; die koste van die verwydering van bourommel; en munisipale en professionele gelde.

INHOUD

  • Persoonlike versekering: Hierdie versekering moet al jou huis se inhoud dek – alles wat jy saam met jou sou neem as jy sou trek. Alle items moet teen die nuwe vervangingswaarde verseker word. Juweliersware, kunswerke en gereedskap is gewoonlik items wat kliënte onderwaardeer en die vernaamste oorsaak dat kliënte onderverseker is. Ons beveel aan dat kliënte elke drie tot vyf jaar waardasiesertifikate vir juweliersware en duur kunswerke kry.
  • Kommersiële versekering: Dit bied dekking vir inhoud, meubels, masjinerie, voorraad, huurder se verbeterings, ens. Al die voormelde items moet teen vervangingswaarde verseker word, terwyl voorraad teen kosprys verseker moet word. Toerusting, masjinerie en enige ander items wat oop en bloot gelaat word, word NIE outomaties gedek nie en spesiale reëlings moet vir die dekking daarvan getref word.

LANDBOU- EN ANDER SPESIALIS-VERSEKERINGSDEKKING

  • Versekering vir goedere in transito, watervaartuie, lugvaartuie, kontrakteur-allerisiko, toerusting (masjinerie)-allerisiko's, lewende hawe, gewasse, ens.: Dekking is hiervoor beskikbaar – bespreek dit met jou makelaar as jy dit verlang.

HUURINKOMSTE

  • Persoonlike en kommersiële versekering: As jy enige van die geboue in jou besit verhuur, maak seker jy is gedek teen die moontlike verlies aan huurinkomste as gevolg van 'n brand. Baie versekeringsprodukte sluit hierdie dekking gratis in, maar dit is die moeite werd om dubbeld seker te maak.

VERLIES AAN INKOMSTE

  • Kommersiële versekering: Hierdie vorm van versekering dek sekere koste en uitgawes van jou besigheid (bv. salarisse en ander werksuitgawes wat betaal moet word) indien die besigheid as gevolg van 'n brand tydelik nie 'n inkomste kan genereer nie.

AANSPREEKLIKHEID

  • Persoonlike en kommersiële versekering: Aanspreeklikheidsversekering dek die moontlikheid dat 'n brand kan versprei en skade aan die eiendom van derde partye kan aanrig. Dit is veral belangrik vir boere, aangesien brande een van die grootste risiko's is vir dié in die landboubedryf. Selfs al sou die brand nie op jou plaas ontstaan nie, is jy verplig om sekere wetsvereistes na te kom, soos die aanbring van brandstroke.

VOERTUIE

  • Persoonlike en kommersiële versekering: Alle motorvoertuie moet teen hul huidige kleinhandelswaarde verseker word. Omvattende en Beperkte versekerings-dekkingsopsies (derde party, brand en diefstal) sal jou voertuig teen brandskade dek.
  • Landbouversekering: Trekkers, sleepwaens, stropers en aanplantmasjiene asook enige selfaangedrewe toerusting of toerusting wat aan 'n voertuig gehaak kan word, kan teen brandskade gedek word.

Kontak ons gerus as jy enige navrae het oor enige van die soorte versekering wat hierbo genoem word.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo