Nuus

 

Hoe raak nuwe wysigingswet jou besigheid?

Nuus >>

HGG Finansiële Groep bring jou op hoogte van die Wysigingswet op die Finansiële Intelligensiesentrum en wat dit vir jou as sake-eienaar inhou.

Waarom is daar 'n Wysigingswet op die Finansiële Intelligensiesentrum?

Suid-Afrika is lid van die FATF (finansiële-aksie-taakspan), 'n internasionale organisasie wat ten doel het om finansiële misdaad te voorkom. Suid-Afrikaanse finansiële instellings is voorheen deur die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum van 2001 gereguleer. Hierdie Wet het egter nie aan die FATF-standaarde voldoen nie en is onlangs deur die Wysigingswet op die Finansiële Intelligensiesentrum vervang en in April 2017 deur president Zuma uitgevaardig. Die Wysigingswet neem 'n sterker standpunt in teen geldwassery, onwettige oorgrens- finansiële transaksies en die finansiering van terrorisme.

Op wie is dit van toepassing?

Verantwoordingspligtige instellings soos eiendomsagente, banke, diensverskaffers in buitelandse valuta, trusts, prokureurs en andere word deur die Wysigingswet geraak.

Wat het nou verander?

Sekere gedeeltes van die nuwe Wet het op 13 Junie 2017 in werking getree nadat die minister van finansies, Malusi Gigaba, dit onderteken het. Gelukkig vereis hierdie bepalings nie van instellings om veranderinge in bestaande regulasies, vrystellings of interne stelsels aan te bring om nakoming van die Wet te verseker nie.

Die eerste stel bepalings handel grotendeels oor die nuwe magte (of bevoegdhede) van die Finansiële Intelligensiesentrum, veral met betrekking tot die uitruil van inligting, reëlings vir oorlegpleging, bevoegdhede om inspeksies uit te voer, en verbeterde funksionering van die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum Appèlraad.

Wat sal in Oktober verander?

Die tweede stel bepalings tree op 2 Oktober 2017 in werking en hou beduidende gevolge in vir die verantwoordingspligtige instellings soos hierbo genoem. Hiermee 'n paar van die veranderinge wat instellings moet nakom:

  • Sake-eienaars en diegene wat maatskappye beheer (begunstigde eienaars) moet geïdentifiseer word om die misbruik van regspersone om misdade soos belastingontduiking te voorkom (geen anonimiteit of dopmaatskappye word toegelaat nie).
  • Die kliënte-omsigtigheidsproses moet verbeter word om te verseker dat sake-eienaars verstaan watter potensiële risiko's (terreur, geldwassery en ander) hul kliënte inhou.
  • Daar sal van sake-eienaars verwag word om ten opsigte van die produkte en dienste wat hulle aanbied, die geldwassery- en terreurfinansieringsrisiko's vir hul maatskappye te identifiseer, assesseer en verstaan.
  • Personeellede sal opgelei moet word om die bepalings van die Wysigingswet op die Finansiële Intelligensiesentrum asook die maatskappy se risikobestuur- en nakomingsprogram na te kom.

Is daar enigiets anders wat moontlik kan verander?

Die enigste bepalings waarvoor 'n datum vir inwerkingtreding nog aangedui moet word, is dié wat verband hou met seksies 26A tot 26C oor die bevriesing van bates ingevolge die VN Veiligheidsraad se resolusies oor geteikende finansiële sanksies, en Bylae 3A wat handel oor die vasstelling van 'n monetêre drumpelwaarde vir maatskappye wat met die regering sake doen.

Hoe maak ek seker dat ek teen Oktober aan die bepalings voldoen?

HGG Professionele Rekenmeesters is hier om ons kliënte te help. Tree vandag met ons in verbinding en ons bekwame span direkteure sal jou in kennis stel van enige veranderinge wat moontlik ingevolge die nuwe vereistes van die Wysigingswet op die Finansiële Intelligensiesentrum aangebring moet word. Stuur gerus e-pos na Petro Hartman (Somerset-Wes), Leras Uys (Paarl) of Gunter Droste (Durbanville). Of skakel ons by (021) 851 2778.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo