Nuus

 

Hoe die nuwe BTW jou en jou onderneming raak

Nuus >>

Soos jy waarskynlik weet, het die minister van finansies met sy nasionale begrotingsrede op 21 Februarie 2018 ’n verhoging in die koers vir belasting op toegevoegde waarde (BTW) aangekondig. Die standaardkoers vir BTW styg met ingang van 1 April 2018 van 14% tot 15%. Dit beteken dat alle belasbare goedere of dienste wat deur verskaffers voorsien word, ingevoerde goedere, asook sekere dienste wat deur nie-inwoners aan inwoners gelewer word vir niebelasbare of private gebruik (ingevoerde dienste) vanaf 1 April 2018 aan die nuwe BTW-koers van 15% onderworpe is.

Ons wil die verandering na die nuwe BTW-koers so moeitevry as moontlik vir ons kliënte maak. As jy ’n BTW-verskaffer is, hou asseblief rekord van die volgende dokumente:

  1. Alle fakture – debiteure en krediteure vir Maart en April (fakture moet duidelik aandui of die faktuur teen 14%- of 15%-BTW gehef is);
  2. Fakture vir onafgehandelde werk – vir werk gedoen in Maart waarvoor ’n faktuur op ’n later stadium uitgereik sal word (hierdie fakture sal teen 14%-BTW wees).

Verder moet jy asseblief ’n rekonsiliasiestaat voorberei van fakture uitgereik teen die twee verskillende BTW-koerse en dit vir HGG Professionele Rekenmeesters stuur.

 

Wat van die oordrag van vaste eiendom?

  • In die geval van die verkoop van residensiële eiendomme, waar die verkoop-/koopooreenkoms voor 1 April onderteken is, sal ’n BTW-koers van 14% geld. Dit is ongeag of die datum van oordrag ná 1 April 2018 is.
  • In die geval van kommersiële eiendomme sal die toepaslike koers deur die datum van oordrag of die faktuurdatum bepaal word, watter datum ook al eerste is.

Onthou asseblief om alle kontrakte en rekords vir BTW- en inkomstebelastingdoeleindes te hou.

 

In die volledige BTW-wet word spesifieke veranderinge aan goedere en dienste wat in jou industrie verkoop word, uitgelig. Moet egter asseblief nie huiwer om ons te kontak as jy enige navrae het nie. HGG Professionele Rekenmeesters is hier om jou te help om doeltreffend en met al die nodige nakoming na 15%-BTW oor te beweeg. Bel ons vandag nog by (021) 851 2778 vir hulp.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo