Nuus

 

Begin jy jou eie besigheid? Wat jy moet weet ...

Nuus >>

Dit kan baie lonend wees om ’n nuwe besigheid te begin, maar daar kan ook in die eerste paar jaar moontlike slaggate wees. Casper Marais, direkteur van HGG Konsult, deel sy wenke oor hoe om ’n nuwe besigheid met sukses te begin en te sorg dat dit in die jare vorentoe floreer.

1.    Stel ’n sakeplan op
Die opstel van ’n sakeplan sal jou help om die ‘hoe’ en ‘wat’ van die bedryf van jou besigheid te bepaal. Dit stel jou in staat om al die idees en strategieë van jou beplanning formeel te dokumenteer. ’n Sakeplan is noodsaaklik vir enige besigheid, ongeag hoe groot dit is, en moet die volgende insluit:

 • Beknopte opsomming: Dit is ’n dokument van een bladsy met ’n kort beskrywing van jou besigheid, hoe dit bedryf sal word en waarom dit suksesvol sal wees
 • Bedryfsoorsig: ’n Breedvoeriger uiteensetting van wat jou besigheid sal doen, insluitend besonderhede oor daaglikse bedrywighede, logistiek en hoe jy geld sal maak.
 • Marknavorsing: Hier gee jy inligting oor jou teikenmark en mededingers, asook jou mededingingsvoordeel.
 • Bestuur en vaardighede: Hierdie gedeelte spesifiseer wie wat sal doen en die verskillende vaardighede wat nodig is om jou besigheid te bedryf. Het jy interne vaardighede en vermoëns of moet dit uitgekontakteer word?
 • Bates en eiendom: Waar sal jou besigheid se standplaas wees? Het jy die nodige toerusting en voertuie?
 • Finansiële inligting: Belangrike dokumente wat ingesluit moet word, is ’n geprojekteerde inkomstestaat (wat die inkomste en uitgawes vir elke maand van die eerste paar jaar voorspel) en ‘n kontantvloeistaat. “Die kontantvloeistaat verskil van die inkomstestaat, want dit projekteer die werklike kontant wat jy verwag om elke maand in jou bankrekening te hê en maak dus voorsiening vir kliënte wat laat betaal of ’n sloertyd in winste in die eerste paar maande,” verduidelik Casper.

HGG Konsult kan jou help om ’n omvattende sakeplan op te stel wat al die bogenoemde inligting insluit.

2.    Bepaal die struktuur van eienaarskap:
Dis belangrik om oor die beste vorm van eienaarskap vir jou besigheid te besluit. In Suid-Afrika het jy die volgende opsies:    

 • Alleeneienaar: Hierdie vorm van eienaarskap beteken dat die besigheid en eienaar een regspersoon is en dat die eienaar geheel en al vir die besigheid se verpligtinge verantwoordelik is.
 • Vennootskap: Dit stel twee of meer mense in staat om ingevolge ’n vennootskapskontrak die winste, risiko’s en verliese wettig te deel. Die vennote is ook vir die besigheid se skuld aanspreeklik.
 • Maatskappy (Edms.) Bpk.: ’n Maatskappy is ’n regspersoon wat afsonderlik van sy eienaars staan (en dus finansieel minder riskant is), maar word aan baie meer regulatoriese vereistes onderwerp (kyk na punt 3 hier onder). Let wel: Die besigheidsvorm van beslote korporasie (BK) is gestaak en is dus nie meer ’n opsie as jy nou ’n besigheid begin nie. 
 1.    Voltooi die vereiste registrasies
  Nuwe Suid-Afrikaanse besighede word aan verskeie regsvereistes onderwerp. Jy moet jou besigheid en handelsnaam by die Kantoor vir die Registrasie van Maatskappye en Intellektuele Eiendom (CIPRO) registreer, en jy moet by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) vir BTW, ’n belastingnommer vir jou besigheid en sakelisensies en -permitte registreer.
 2.    Bron van befondsing
  As jy jou besigheid wil uitbrei of aanvangskapitaal benodig, is daar ’n hele paar instellings wat jy kan nader, soos risikodraende kapitaliste, engelbeleggers of banke. “Dis hier waar ’n goeie sakeplan handig te pas sal kom. Maak seker dat jou projeksies en navorsing gewig dra en dat jou rekeninge en finansiële state bo verdenking is. Entoesiasme en ’n passie vir jou sake-idee is ook noodsaaklik,” sê Casper.

5.    Kry goeie raad
Die span by HGG Konsult staan altyd gereed om nuwe besighede te help groei en floreer. Kontak Casper Marais by casper@hggroep.co.za of skakel (021) 851 2778 om jou besigheid die voorsprong te gee wat dit verdien. 

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo