Ons is 21!

Hendrik Gerryts het in 1998 met groot opwinding en afwagtig die HGG Finansiële Groep gestig. In hierdie jaar het hy die firma Philip Marais Rekenmeesters BK oorgekoop en vir twee jaar onder hierdie naam handel gedryf. "Ek wou nie die onderneming se naam onmiddellik verander nie. Ek wou eers wag totdat my kliënte my ten volle leer ken het en geweet het watter kwaliteit diens ek lewer. Ná twee jaar was ek tevrede dat my kliënte my genoegsaam geken het sodat ek die naam van die onderneming kon verander," sê Hendrik.

Só het Hendrik Gerryts Ingelyf in 2000 tot stand gekom, met sy kantore in Lourensfordweg 2, Somerset-Wes. "Toe ek die eerste oggend in die kantoor ingestap het, was ek bietjie senuweeagtig oor wat voorlê, maar tog bitter opgewonde oor die nuwe uitdaging! Ek wou graag onafhanklik funksioneer en die kwaliteit diens lewer wat kliënte se voete onder hulle uitslaan. Ek wou toekomsgerigte finansiële dienste lewer, met die klem op 'n eenstopdiens. Ek is dankbaar dat die ekonomiese klimaat in daardie tyd in 'n groeifase was, wat beteken het ek het nie 'n té groot risiko geneem nie.

"Ek het altyd gehunker daarna om 'n eenstopdiens te lewer, en hierdie droom het nou waar geword. Ek het geleidelik meer dienste begin lewer tesame met die rekeningkundige dienste. Kliënte het daarvan gehou, wat beteken het ek kon daarmee voortgaan."

Einde 2005 / begin 2006 het Hendrik Gerryts Groep en Gerryts & Strydom Konsult, wat Hendrik Gerryts ingelyf vervang het, na nuwe kantore in Cloetenburg Place, Faganstraat 10 in Somerset-Wes, getrek. Hierdie groter kantore was ook die begin van die HGG Finansiële Groep, soos die onderneming vandag bekend staan met 'n wye verskeidenheid dienste en divisies. "Die besigheid het gegroei met toepaslike dienste omdat ek aan al my kliënte se behoeftes wou voldoen. Ek wil vir hulle 'n onvergeetlike diens lewer, wat uitgebeeld word in ons slagspreuk van 'toekomsgerigte finansiële dienste'.

"Een van die hoogtepunte in die onderneming was toe ek dit as die HGG Finansiële Groep kon registreer met verskeie divisies wat deel uitmaak daarvan. Hiermee gepaard het ons in 2014 'n hele nuwe korporatiewe identiteit ontwikkel wat ons steeds vandag gebruik. Ek glo dít beeld ons professionaliteit en kwaliteit uit deur die eenvoudige ontwerp en die gebruik van die elegante kleure."

Hendrik fokus daarop om 'n "familiegevoel" onder die personeel te vestig, maar met 'n baie sterk klem op professionaliteit en goeie kliënteverhoudinge. "Ek is baie trots op die werk wat ons meer as 80 personeellede lewer. Sommige van hulle werk al van die begindae af saam met my!"

Ons logo's

Só het ons logo’s verander sedert 1989:

Ons personeel

HGG Finansiële Groep glo daarin om personeel te bederf omdat hulle so ‘n enorme bydrae lewer tot die sukses van die maatskappy. Daarom word spesiale dae gevier en die einde van die jaar is altyd ‘n groot feeviering.

Kyk hier vir foto’s oor die jare heen.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo