HGG Trust

HGG Trust se fidusiêre praktisyns is lede van die Fidusiêre Instituut van Suid-Afrika (FISA), en bied gespesialiseerde trustdienste wat die oprig en registrasie van inter vivos-trusts, die opstel van testamente, boedelbeplanning en boedelbereddering insluit.

Wanneer HGG Trust optree as die onverbonde trustee van ‘n inter vivos-trust, werk ons saam met die ander trustees om te sorg vir statutêre nakoming en die relevante administratiewe bestuur van ‘n trust.

Ons glo ‘n testament is een van die belangrikste dokumente wat jy ooit sal onderteken. ‘n Goed-beplande en -bestuurde testament spaar jou afhanklikes baie tyd en trane. Só is dit belangrik dat jou testament aan al die geldigheidsvereistes ingevolge die Wet op Testamente voldoen. HGG Trust is spesialiste op hierdie gebied – gesels met ons.

Wat betref boedelbeplanning en -bereddering, is dit van wesenlike belang om te beplan dat jou boedel voldoende kontant het om in jou behoeftes te voorsien. En HGG Trust kan ook help om jou boedel te administreer en te beredder om te sorg dat dit so spoedig as moontlik afgehandel word.

Moet jy ‘n nuwe onderneming registreer? HGG Trust hanteer die registrasie van trusts en maatskappye en doen wysigings aan beslote korporasies, asook die opstel van vennootskaps- en aandeelhouersooreenkomste.

Ons direkteure

Hendrik Gerryts
Hoof- uitvoerende beampte
Linda van Greuning
 

Fidusiêre spesialis

Elsa van der Westhuysen
 

Senior boedel- en trustbeampte

Valma Kruger
 

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo