HGG Professionele Rekenmeesters

Elke individu en besigheidseienaar wil weet wat is die stand van sake met hulle finansiële state en wil ook ‘n goeie verhouding met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) handhaaf. HGG Professionele Rekenmeesters is die kundiges om jou daarmee te help.

Vanuit ons kantore in Somerset-Wes, Durbanville en die Paarl fokus ons op die verskaffing van rekeningkundige, oudit-, en belastingkonsultasiedienste aan ‘n wye verskeidenheid kliënte.

Rekeningkundige en ouditdienste

Die volgende rekeningkundige en ouditdienste word gebied:

 • Voorbereiding van finansiële state;
 • Finalisering van boeke tot by proefbalans;
 • Instandhouding van grootboeke (debiteure, krediteure en nominaal);
 • Maandelikse of jaarlikse boekhoudienste, met gebruik van oorspronklike/brondokumente;
 • Finale toewysings;
 • Voltooiing en indiening van vorms vir BTW, LBS, WVF, vaardigheidsontwikkeling asook vir die ongevallekommissaris;
 • Maandelikse bestuurstate;
 • Eksterne en interne maatskappy-oudits, in samewerking met geoktrooieerde rekenmeesters;
 • Indien van Estate Agency Affairs Board (EAAB)-verslae;
 • Registrasie en indiening van Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act;
 • Kaapse Regsvereniging en Finansiële Diensteraad oudits, en
 • Administrasie van betaalstelsels.

Belastingkonsultasie

‘n Deursigte verhouding met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) is van wesenlike belang om ons in staat te stel om aan ons kliënte konstruktiewe en toepaslike belastingadvies te kan gee. Ons toegang tot opleiding, navorsing en tegnologie versterk hierdie diensteaanbod.

Hierdie dienste sluit in:

 • Belastingbeplanning, soos om kliënte te help om 'n optimale pakketstruktuur saam te stel, asook bystand met boedel- en sekondêre belastings, en
 • Belastingadministrasie, insluitend aansoeke om uitstel, reël van voorlopige belastingbetaling, korrespondensie met SAID, belastingregistrasiedienste en voldoening aan statutêre registrasies soos BTW, LBS, WVF, SDL en werknemersaanspreeklikheid.

Ons direkteure

Hendrik Gerryts
Hoof- uitvoerende beampte
Petro Hartman
Somerset-Wes
Leras Uys
Paarl
Gunter Droste
Durbanville

Bestuurders

Lize Hugo
Somerset-Wes
Jonathan Dearlove
Paarl
Yolandi Droste
Durbanville
Marina Jacobs
Somerset-Wes
Juanette Burrows
Somerset-Wes

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo