HGG NPO Sustainability Solutions

HGG NPO Sustainability Solutions is slaggereed om aan organisasies sonder winsbejag (NPO’s) ‘n helpende hand te bied met verskeie spesiaal-geselekteerde dienste. Ons volg 'n unieke en toekomsgerigte benadering tot die behoeftes en vereistes wat eie aan NPO's is.

Ons is 'n dinamiese groep kundige en ervare ontwikkeling-, opleiding-, finansiële, sake-, bemarking- en IT-spesialiste wat die geweldige uitdagings wat NPO's in die gesig staar, begryp en is gerat om jou organisasie van 'n uitgebreide reeks produkte en ondersteuningsdienste te voorsien. Hierdie volhoubare oplossings sal volgens jou NPO se spesifieke finansiële vereistes en doelwitte op die kostedoeltreffendste wyse saamgestel word. Dit is ons erns om finansiële sekuriteit en stabiliteit vir jou NPO te skep.

Ons lewer die volgende dienste:

  • Institusionele ontwikkeling, waar ons jou help om 'n stigting of 'n NPO te begin.
  • Ons programprioriteite en -bedrywighede ondersteun jou met die versterking van die vermoëns binne jou organisasie, meting van resultate en die bou van netwerke.
  • Die mobilisering van hulpbronne en ander ondersteuning om jou te help met alle aspekte van fondswerwing vir jou NPO.
  • Ons help jou met jou bemarkings- en kommunikasiebehoeftes deur die ontwikkeling van verskeie strategieë en implementeringsaksies.
  • Ons fasiliteer ook kapasiteitsbou, wat van kernbelang is vir die ontwikkeling en volhoubaarheid van jou NPO.
  • Ons bied 'n wye reeks finansiële en sekretariële dienste pasgemaak vir NPO's wat insluit boekhouding, registrasies, belasting en finansiële state.

Opleidingsdienste

HGG NPO Sustainability Solutions is by die departement hoër onderwys en opleiding as ’n volwaardige private kollege geregistreer en bied ’n verskeidenheid SETA-geakkrediteerde opleidingskursusse aan waarby jou NPO en maatskappye kan baat. Daarbenewens verskaf ons B-BBEE-verwante opleiding wat op innoverende leerderskapprogramme fokus, en met die kodes van goeie praktyk in pas is. Die HGG-opleidingspan bestaan uit kenners in die industrie met ’n passie vir transformasie en opleiding, wat daarop fokus om ’n verskil in mense se lewens vorentoe te maak.

Ons direkteure

Hendrik Gerryts
Hoof- uitvoerende beampte
Tina Thiart
 

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo