Gemeenskapsbetrokkenheid

Die HGG Finansiële Groep glo daarin om ’n bydrae tot verskeie begunstigdes te maak en ’n wesenlike rol in hierdie gemeenskappe en die ontwikkeling van individue te speel. Om dit te kan doen, het ons die ForwardFund-trust en onafhanklike fonds (www.forwardfund.co.za) - gestig veral om entrepreneurskap en ondernemingsontwikkeling te ondersteun, en in inisiatiewe vir maatskaplike transformasie soos gemeenskapsontwikkeling, vrouebemagtiging en die skep van nuwe geleenthede vir vroue en jongmense te belê. Ons is trots op die rekenaars-, sakebestuurs- en finansiëlebestuur-opleidingskursusse wat ons aan hierdie groepe verskaf.

In April 2018 het ons die ForwardFund Akademie in Sunny Acres geopen. Die Akademie bied SETA-geakkrediteerde kursusse in film- en televisievervaardiging (“Film and Television Production”) asook vir die skep van nuwe ondernemings (“New Venture Creation”) aan. ForwardFund het volle beurse met ’n waarde van R25 000 elk aan 20 verdienstelike Suid-Afrikaners toegeken vir die sertifkaat in film en televisie vir 2018.

ForwardFund Akademie beskik ook oor ’n rekenaarlaboratorium waar die jongmense toegang tot die internet het om vir werk aansoek te doen of aanlyn te studeer.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo