HGG Finansiële Groep wil al ons kliënte gerusstel dat ons hier is om julle in hierdie moeilike tye by te staan. Kontak ons asseblief vir hulp met die voorbereiding van die stawende dokumente wat jy benodig, en om seker te maak dat jou besigheid aan die betrokke regulasies voldoen.

HGG Finansiële Groep bied binne die volgende paar weke gereelde sessies aan oor die impak van COVID-19 op besighede.

Belastingverligting en befondsing beskikbaar vir KMMO's wat deur COVID-19 geraak word

President Cyril Ramaphosa het op 23 Maart 2020 aangekondig dat die Suid-Afrikaanse regering hulp sal verleen aan klein besighede en individue wat nadelig deur die COVID-19-pandemie geraak word. Besonderhede oor hierdie maatreëls is op 29 Maart 2020 deur die Minister van Finansies afgekondig.

Dié maatreëls val in drie hoofkategorieë:

 • Maatreëls vir belastingverligting
 • Staatsverwante befondsing aan besighede wat geraak word
 • Eise by die Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF)

Vir besonderhede oor elk van die bovermelde maatreëls en die vereiste dokumentasie, verwys asseblief na die dokument hieronder:

BELASTINGVERLIGTING

Vir 'n breedvoerige uiteensetting van die COVID-19-maatreëls vir belastingverligting, kliek hier. Let asseblief daarop dat van toegelate bedrae intussen verhoog het. Die nuwe bedrae is vervat in die opsomming hieronder

Ter opsomming:

 • Belastingverligting van R500 per maand is beskikbaar vir werknemers wat R6 500 of minder per maand verdien. Verhoog na R750.
 • Die SAID sal ETI-terugbetalings (belastingaansporing vir indiensneming) maandeliks in plaas van slegs twee keer 'n jaar maak.
 • KMMO's word toegelaat om vir die volgende vier maande 20% van hul LBS-aanspreeklikheid (lopendebetaalstelsel [PAYE]) sonder boetes of rente uit te stel. Verhoog na 35%.
 • KMMO's word toegelaat om vir die volgende ses maande slegs 15% van hul voorlopige korporatiewe inkomstebelasting (CIT) sonder enige boetes te betaal.
 • 'n Tydelike vermindering in werknemers en werkgewers se bydrae tot die WVF en SDL (vaardigheidsontwikkelingsheffings) word ondersoek.
 • Versnelde BTW terugbetalings.
 • Uitstel van die eerste opgaaf van koolstofbelasting tot 31 October 2020.
 • Uitstel van aksyns en belasting op sekere drank- en tabakprodukte vir drie maande.
 • Verhoging van die belastingaftrekking vir donasies gemaak na die Solidariteitsfonds.
 • 'n Aanpassing van die persentasie onttrekking uit ‘n lewensannuïteitsfonds (2.5% - 17.5% is aangepas na 0.5% en 20%).

Kontak HGG Professionele Rekenmeesters vir hulp.

BEFONDSING BESKIKBAAR VIR BESIGHEDE WAT GERAAK WORD

 • Die Skuldverligtingsfonds sal befondsing voorsien aan KMMO's wat nadelig deur die COVID-19-pandemie geraak is. Verskillende vereistes word gestel aan diegene wat om befondsing aansoek wil doen en stawende dokumente moet jou aansoek vergesel. Vir 'n breedvoerige uiteensetting van die befondsing wat vir KMMO's beskikbaar is, kliek hier:

Om vas te stel of jou besigheid vir hierdie befondsing kwalifiseer, klik asseblief hier:

 • Die Fasiliteit vir Sakegroei/-veerkragtigheid het ten doel om KMMO's in staat te stel om aktief aan voorsieningskettings deel te neem, veral diegene wat produkte vervaardig wat as gevolg van die COVID-19-pandemie in aanvraag is.
 • Die Solidariteitsfonds poog om almal te help wie se lewe deur die pandemie ontwrig is. Verwys na solidarityfund.co.za
 • Die Departement van Toerisme het R200 miljoen beskikbaar gestel aan KMO's in die toerisme- en gasvryheidsektor wat onder finansiële druk verkeer weens die reisbeperkings wat deur COVID-19 genoodsaak is.

Kontak HGG Finansiële Groep vir hulp met die dokumentasie wat vir hierdie aansoeke vereis word.

EISE BY DIE WERKLOOSHEIDSVERSEKERINGSFONDS (WVF)

 • In gevalle waar 'n maatskappy oor die kort termyn moet sluit (21 dae of meer), kan 'n werknemer 'n eis vir verlies aan inkomste by die WVF instel.
 • Werknemers wat hul inkomste verloor omdat hulle vir 14 dae of langer selfkwarantyn moet toepas, kan ook by die WVF eis.

Kontak HGG Professionele Rekenmeesters vir hulp.

VERLIGTINGSMAATREËLS WAT DEUR BANKE EN VERSEKERAARS INGESTEL IS
Suid-Afrika se grootste banke het almal verligtingsmaatreëls aangekondig wat as gevolg van COVID-19 aan hulle kliënte beskikbaar is. Vir inligting wat met jóú bank verband hou, klik asseblief op die skakels hieronder:

Suid-Afrika se grootste versekeraars het ook verskeie maatreëls aangekondig om hulle kliënte te beveilig. Ons bly voortdurend in kontak met die verskillende versekeraars waarmee ons werk. Klik op die skakels hieronder vir volledige inligting oor hoe jou versekeraar in hierdie tye verligting aan kliënte bied:

Vir inligting oor inisiatiewe met betrekking tot lewensversekering en mediese dekking, kontak asseblief jou welvaartbestuurder:

Vir inligting oor inisiatiewe met betrekking tot korttermynversekering, kontak asseblief HiB

Verdere advies

  • Vir bystand met trusts en boedeladministrasie, kontak asseblief Linda van Greuning
  • Vir hulp met sakeplanne, waardasies en navrae oor B-BBEE, kontak asseblief Casper Marais

 

EMPLOYMENT TAX INCENTIVE RELIEF

PROGRAMME PERIOD QUALIFYING RELIEF
Employment Tax Incentive (ETI) programme

4 Months

1 Apr to 31 July

Employees earning less or equal to R6500

Increasing Maximum ETI amount from R1000 to R1500 in first qualifying 12 months and from R500 to R1000 in second 12 months

Monthly ETI claim in the amount of R750 during the four months period for employees from ages:

18 to 29 who are no longer eligible for the ETI as the employer

30 to 65 who are not eligible for the ETI due to their age.

Deferral of the payment of employees tax liability for small to medium sized businesses

4 Months

From 1 Apr to 31 July

Small and medium size businesses with an annual turnover not exceeding R100 million tax directive for good standing essential.

Deferral payment of 35% of their PAYE liability.

SARS not imposing administrative penalties and interest on late payments.

The deferred PAYE liability must be paid to SARS in equal instalments over the six months period starting 1 August 2020.

Deferral of the payment of provision tax liability
for small to medium sized businesses
12 Months Starting 1 Apr 2020 to 31 March 2021

Small and medium size businesses with an annual turnover not exceeding R100 million.

Individual trading business with turnover not exceeding R5 million.


Not more than 10% of turnover is derived from interest, dividends, rental from property, foreign dividends and salary.

Tax directive for good standing essential.

First provisional payment 15% of tax liability.
Second provisional payment 65% of tax liability.
No penalties and interest on late payment of deferred tax liability.
Reduction of Unemployment Insurance Fund
(UIF) contribution
    Government is busy exploring the temporary reduction
Skills development levy holiday 4 months starting 1 May 1% levy holiday effective 1 May (Note the date is different to the date for the PAYE holiday)  

FINANCIAL RELIEF

PROGRAMME PERIOD QUALIFYING DOCUMENTS NEEDED PROCESS

Debt relief finance scheme

Relief for SMME's in terms of loans at a rate of Prime -5%

Certain loan limits. R500 000

 

Registered by CIPC from 28 Feb 2020.

Owned by 100% SA citizens.

Employees 70% South Africans.

Priority given to women, youth and
people with disabilities.

Compliant with SARS and UIF.

Registered on the SMME database
https://smmesa.gov.za

Proof that corona-effect is negative on business.

6 months cash flow projection

3 months bank statements

Proof that the corona-effect is negative on business.

Payroll relief.

Detail of employees.

Registered by UIF.

Bank details of employees.

Detail breakdown on application of funds including salaries, rent, ect.

Annual Financial Statements and recent Management Accounts

Register on: https://smmesa.gov.za

Complete online application form.

Upload required supporting documents.

Business Growth / Resilience Facilities

Applicable to businesses for the production and retail of essential items.

Applicable to businesses responsible for production and food, specifically in support of COVID-19

 

Registered by CIPC from 28 Feb 2020.

Owned by 100% SA citizens.

Employees 70% South Africans.

Priority given to women, youth and
people with disabilities.

Compliant with SARS and UIF,

Registered on the SMME database
https//smmesa.gov.za

Proof that Corona effect is negative on business.

Business profile

6 months cash flow projection

Relevant industry certification

Estimations for funding requested

 

Annual Financial Statements and recent Management Accounts

Register on: https//smmesa.gov.za

Complete online application form.

Upload required supporting documents.

UIF CLAIMS

PROGRAMME PERIOD DOCUMENTS NEEDED QUALIFYING PROCESS

National disaster option

Illness benefit

Self quarantined for 14 days

 

14 days or more than 14 days in special circumstances

Confirmation letter from the employer and employee - agree 21 day temporary dismissal

Letter replace the medical certificate

More than 21 days, medical certificate is necessary

R3 500 per worker. Not flat rate. Based on amounts earned vs paid.

UI2.2 (medical portion ignored)

UI19 AND UI2.7 (to be completed by the employer)

UI2.8 (banking details completed by the bank)

Copy of ID document

Employer confirmation

Reduced time option Duration of 3 months Confirmation letter from the employer and agree on decrease of time Decreased time can be claimed from UIF (normally 66%)
Subject to limits

UI2.2 (medical portion ignored)

UI19 AND UI2.7 (to be completed by the employer)

UI2.8 (banking details completed by the bank)

Copy of ID document

Employer confirmation

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo