SAIPA-opleidingsentrum

HGG is 'n geakkrediteerde opleidingsentrum vir die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters (SAIPA) (registrasienommer ATC 542). Ons bied ingeskrewe klerke die geleentheid om ervaring in 'n wye verskeidenheid finansiële dissiplines op te doen. Ons klerke hou 'n logboek van hul blootstelling in verskillende velde, en ons doen ons bes om 'n afgeronde opleidingsomgewing te verskaf. Na drie jare se klerkskap by HGG kwalifiseer ons klerke om die nasionale SAIPA-eksamen te skryf en so as professionele rekenmeesters te kwalifiseer.