Poste beskikbaar

HGG bied 'n opwindende werksomgewing vir gegradueerdes in die rekeningkunde waar hul ervaring sal opdoen op 'n verskeidenheid terreine, insluitend belasting, oudit, boedel- en belastingadministrasie, en nog meer. Ons is 'n geakkrediteerde SAIPA-opleidingsentrum. Na voltooiing van drie jaar se klerkskap by ons firma sal jy kwalifiseer om die nasionale SAIPA-eksamen te skryf.

Ons bied ook 'n reeks opleidingskursusse en seminare om jou met die nodige kennis toe te rus om as professionele rekenmeester te kwalifiseer.


Ons wens jy was hier en deel van ons span!

HGG Professionele Rekenmeesters werf nou eerstejaar-SAIPA-leerlingrekenmeesters vir ons kantore in Somerset-Wes, die Paarl en Durbanville vir 2018.

Ons is ‘n divisie van die groter HGG Finansiële Groep, wat al sedert sy ontstaan in 1998 ‘n wye reeks finansiële dienste aan ‘n immergroeiende kliëntebasis lewer.

Kom sluit aan by ‘n moderne en professionele finansiële groep wat jou opleiding kan bied in ‘n gemaklike en mensvriendelike omgewing.

Om aansoek te doen, stuur e-pos na hr@hggroep.co.za met die volgende inligting:

  1. ‘n CV van nie langer as drie bladsye nie
  2. Jou graad 12-sertifikaat
  3. Jou universiteitspunte of geldige graad

‘n Geldige bestuurslisensie en eie vervoer word verlang.

Dui in die onderwerp van die e-pos aan vir watter kantoor jy aansoek doen.

Maar moenie net na ons luister nie – lees hier wat van ons vorige leerlingrekenmeesters te sê het oor hul tyd by HGG Professionele Rekenmeesters:

William Laubscher, professionele rekenmeester

“My leerlingskap wat ek by HGG Professionele Rekenmeesters kon doen, het my die hupstoot gegee wat ek nodig gehad het vir die betrekking wat ek tans beklee. Ek is tans die finansiële bestuurder van ‘n konstruksiefirma, Power-Oyeno Construction (Edms.) Bpk. Die ervaring en wysheid wat HGG by my ingeskerp het, is van groot waarde en ek sou nie vandag gewees het waar ek is as dit vir hulle bydrae was nie.”

Mieke Bredenkamp, finansiële kontroleur, Ogilvy & Mather Kaapstad

“Die leerlingskap by HGG was my eerste tree in die professionele wêreld van rekeningkunde, en dit het my baie gebaat om dit as ‘n basis te kon hê waarop ek my loopbaan kan bou. Die wye verskeidenheid kliënte het die werk interessant gemaak en die vriendelike atmosfeer het die kantoor soos ‘n tweede tuiste laat voel. Die bestuur en senior personeel was altyd behulpsaam en daar was geen tekort aan opleidingsgeleenthede nie. “Baie van my huidige vaardighede en werketiek spruit uit my dae as ‘n leerlingrekenmeester by HGG, iets waarvoor ek altyd dankbaar sal wees.”

Erik Fourie CA(SA) by die Shoprite Groep

“Ek het by die HGG Finansiële Groep ingestap as 'n onsekere student wat nie geweet het wat om te verwag nie. Maar tot vandag toe nog kan ek sê dit was presies waar ek moes wees in daardie tyd van my lewe. Hendrik Gerryts is een van daardie persone wat jou laat welkom voel en jou altyd met vriendelikheid en respek hanteer het.  En die res van die personeel was wonderlike mense om mee te werk. Ek het verskriklik baie selfvertroue in myself by die HGG Finansiële Groep opgebou, te danke aan die bestuurders wat hulle vertroue in my geplaas het, en my verantwoordelikheid gegee het.

“Ons het hard gewerk, maar ook weer lekker saam gespeel. Ek het verander van iemand wat onseker was of ek die regte rigting studeer het, na iemand wie se belang in rekeningkunde en belasting heeltemal omgeswaai het. Skielik wou ek goed wees in wat ek doen. En ons het met alles te doen gekry.

“HGG Finansiële Groep was een van die grootste trappies in my lewe. En dit was verskriklik moeilik die dag toe ek besluit het om aan te beweeg.”

Liezl de Necker, rekenmeester by Cape Diamond Wines (Pty) Ltd (Lutzville Wingerde)

“Ek het by HGG Somerset-Wes met my leerlingskap begin in Januarie 2012. Dit was natuurlik my eerste werk en ek was vreesbevange, maar die ander werknemers en leerlingrekenmeesters het my dadelik laat tuis voel. Ek kon groei saam met HGG en was gelukkig om saam met HGG Paarl te begin waar ek my leerlingskap voltooi het en as oudit- en kantoorbestuurder gewerk het. Ek het daarna by HGG NPO Sustainability Solutions begin werk waar ek met organisasies sonder winsoogmerk  kon werk asook voorheenbenadeelde mense. Dit was ‘n ongelooflike geleentheid en groeiproses vir my loopbaan asook my persoonlike wese.

“HGG is ‘n fantastiese maatskappy en kyk baie mooi na hul mense. Ek het vyf ongelooflike jare gehad en was voorbereid vir die groot wêreld daar buite.”