Poste beskikbaar

HGG bied 'n opwindende werksomgewing vir gegradueerdes in die rekeningkunde waar hul ervaring sal opdoen op 'n verskeidenheid terreine, insluitend belasting, oudit, boedel- en belastingadministrasie, en nog meer. Ons is 'n geakkrediteerde SAIPA-opleidingsentrum. Na voltooiing van drie jaar se klerkskap by ons firma sal jy kwalifiseer om die nasionale SAIPA-eksamen te skryf.

Ons bied ook 'n reeks opleidingskursusse en seminare om jou met die nodige kennis toe te rus om as professionele rekenmeester te kwalifiseer.