HGG Professionele Rekenmeesters

Vanuit ons kantore in Somerset-Wes, Durbanville en die Paarl fokus ons op die verskaffing van rekeningkundige, oudit-, en belastingkonsultasiedienste.

Rekeningkundige en ouditdienste

Die volgende rekeningkundige en ouditdienste word gebied:

 • Voorbereiding van finansiële state;
 • Finalisering van boeke tot by proefbalans;
 • Instandhouding van grootboeke (debiteure, krediteure en nominaal);
 • Maandelikse of jaarlikse boekhoudienste, met gebruik van oorspronklike/brondokumente;
 • Finale toewysings;
 • Voltooiing en indiening van vorms vir BTW, LBS, WVF, SDL;
 • Maandelikse bestuurstate;
 • Eksterne en interne maatskappy-ouditte, in samewerking met geoktrooieerde rekenmeesters met wie ons 'n werksverhouding het;
 • Indien van Estate Agency Affairs Board (EAAB)-verslae;
 • Registrasie en indiening van Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act;
 • Federated Employers Mutual Assurance registrasies en indiening;
 • Kaapse Regsvereniging en Finansiële Diensteraad oudits, en
 • Administrasie van betaalstelsels.

Belastingkonsultasie

Ons glo in 'n deursigtige verhouding met SAID en ander regulerende liggame. Dit stel ons in staat om ons kliënte konstruktiewe en toepaslike belastingadvies te kan gee. Ons investeer in navorsing, tegnologie en opleiding, en glo dit bemagtig ons om ons kliënte van die beste moontlike advies en oplossings ten opsigte van belasting te voorsien.

Die volgende dienste word gebied:

 • Belastingbeplanning, soos om kliënte te help om 'n optimale pakketstruktuur saam te stel, asook bystand met boedel- en sekondêre belastings; en
 • Belastingadministrasie, insluitend aansoeke om uitstel, reël van voorlopige belastingbetaling, korrespondensie met SAID, belastingregistrasiedienste en voldoening aan statutêre registrasies soos BTW, LBS, WVF, SDL, KMR en werknemersaanspreeklikheid.

Ons span

Direkteure

Hendrik Gerryts
Hoof- uitvoerende beampte
Petro Hartman
Somerset-Wes
Leras Uys
Paarl
Gunter Droste
Durbanville

Bestuurders

Lize Hugo
Somerset-Wes
Jonathan Dearlove
Paarl
Yolandi Droste
Durbanville
Marina Jacobs
Somerset-Wes
Juanette Burrows
Somerset-Wes