HGG NPO Sustainability Solutions

By HGG NPO Sustainability Solutions volg ons 'n unieke en toekomsgerigte benadering tot die behoeftes en vereistes wat eie aan NPO's (organisasies sonder winsbejag) is.

Ons is 'n dinamiese groep kundige en ervare finansiële, sake-, bemarkings-, IT- en ontwikkelingspesialiste wat die geweldige uitdagings wat NPO's in die gesig staar, begryp en is gerat om jou organisasie van 'n uitgebreide reeks produkte en finansiële dienste te voorsien. Hierdie volhoubare oplossings sal volgens jou NPO se spesifieke finansiële vereistes en doelwitte op die kostedoeltreffendste wyse saamgestel word. Dit is ons erns om finansiële sekuriteit en stabiliteit vir jou NPO te skep.

Ons volg 'n proaktiewe benadering om te verseker dat jou NPO volhoubaar is en relevant bly. Ons bied dus die volgende dienste wat bykomend is tot ons rekeningkundige, welvaartbestuurs-, IT-, korttermynversekerings-, trust- en mediesehulpfonds-dienste, en doelgemaak is om in jou NPO se vereistes te voorsien:

 • Institusionele ontwikkeling, waar ons jou help om 'n stigting of 'n NPO te begin en bystand verleen ten opsigte van:
  • die bou van verbintenisse en die kies van jou struktuur en missie;
  • die samestelling van jou raad van trustees;
  • personeelvoorsiening vir jou NPO; en
  • ontwikkeling van jou begrotings, stelsels en versterking van jou programme.
 • Ons programprioriteite en -bedrywighede ondersteun jou met:
  • die ontwerp en implementering van programme gerig op die toekenning van toelaes;
  • die versterking van die vermoëns binne jou organisasie;
  • die bou van brûe deur netwerke en samewerking;
  • die meting van die impak van spesifieke programme; en
  • die evaluering van programme.
 • Die mobilisering van hulpbronne en ander ondersteuning om jou te help met:
  • die ontwikkeling van strategieë vir die mobilisering van hulpbronne en befondsingsmodelle;
  • die ontwikkeling en implementering van fondsinsameling onder individue asook internasionale bronne;
  • internasionale stigtings- en ontwikkelingsagentskappe;
  • die skep van finansiële brûe na die private sektor; en
  • die ontwikkeling van planne vir die generering van inkomste.
 • Ons help jou met jou bemarkings- en kommunikasiebehoeftes deur:
  • die ontwikkeling en implementering van bemarkingstrategieë en kommunikasieplanne;
  • kommunikasie met skenkers per e-pos, nuusbriewe en SMS'e;
  • hulp met openbare betrekkinge en die media;
  • advertensieveldtogte;
  • ons handelsmerkkundigheid, en deur die profiel van jou NPO te verhoog;
  • die verskaffing van bemarkingsmateriaal vir projekte en fondsinsamelingsgeleenthede; en
  • e-bemarking, wat insluit sosiale media asook jou NPO se eie webwerf.
 • Ons fasiliteer ook kapasiteitsbou, wat van kernbelang is vir die ontwikkeling en volhoubaarheid van jou NPO. Dit behels:
  • innoverende fondsinsamelingsopleiding;
  • leierskapsontwikkeling; en
  • die bou van netwerke.
 • Ons bied 'n wye reeks finansiële en sekretariële dienste pasgemaak vir NPO's wat insluit boekhouding, registrasies, belasting en finansiële state.

Vir meer besonderhede oor die SETA-geakkrediteerde opleiding vir eiendomsagente, kliek hier.

Ons span

Direkteure

Hendrik Gerryts
Hoof- uitvoerende beampte
Tina Thiart