HGG Konsult

Dit is wesenlik belangrik dat elke besigheidseienaar ingelig is oor die waarde van hul besigheid en hul planne vir die toekoms. HGG Konsult spesialiseer in alle aspekte van besigheidsbestuur – beplanning, konsultasie, waardasies en koop en verkoop. Die divisie fokus ook op finansiering vir die uitbreiding en/of verkoop van bates en kapitaaluitbreiding vir bedryfskapitaal.

HGG Konsult is ook betrokke by die koop en verkoop van ondernemings en die toepaslike bemarking daarvan.

By HGG Konsult is ons trots daarop dat ons verstaan hoe ondernemings funksioneer, ons verstaan die ekonomiese klimaat en – veral – die druk waaronder ondernemings moet funksioneer. Daarom samel ons 'n magdom inligting in oor elke onderneming waarmee ons werk sodat ons die omgewing presies verstaan. En dan begin ons met die saamstel van sakeplanne, doen waardasies en help met sakebeplanning - wat ookal nodig is. Ons glo daaraan om 'n "vennoot" te word in die onderneming met wie ons werk.

In 'n neutedop bied HGG Konsult die volgende dienste aan ondernemings:

  • Sake-advies
  • Sakeplanne
  • Waardasies van ondernemings
  • Befondsing vir die uitbreiding en/of aankoop van bates
  • Kapitaaluitbreiding vir bedryfskapitaal

HGG Konsult bied egter ook aan individue dienste soos die lewering van voorskotte op bestaande lenings, verdere lenings op bestaande verbande, boulenings en die vooraf-goedkeuring van residensiële verbande.

Ons span

Direkteure

Hendrik Gerryts
Hoof- uitvoerende beampte
Casper Marais