Gemeenskapsbetrokkenheid

HGG is daartoe verbind om 'n invloedryke rol te speel in die gemeenskappe waarin hy werksaam is. Ter ondersteuning hiervan en om die voortgesette filosofie van filantropie te verseker, het ons 'n geregistreerde trust en onafhanklike fonds, ForwardFund, gestig waardeur ons tot verskeie begunstigdes bydra.

HGG het 'n sterk verbintenis tot korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid en dit bepaal die optrede van die maatskappy. Ons korporatiewe maatskaplike investering hou verband met die finansiële en niefinansiële investering in maatskaplik verantwoordelike inisiatiewe deur die aanwending van ons Groep se bates.

Ons streef daarna om 'n wêreld te help skep waar mense hul eie oplossings identifiseer en waar hulle vir hul gemeenskappe kan voorsien. HGG wil dit bereik deur vaardighede te versterk en te ontwikkel, entrepreneurskap en ondernemingsontwikkeling aan te moedig en in inisiatiewe vir maatskaplike verandering te investeer, soos gemeenskapsontwikkeling, vrouebemagtiging en die organisatoriese ontwikkeling van organisasies sonder winsbejag (NPO's).